You are hereTKF

TKF


Předmět: Techniky klasické černobílé fotografie

Katedra/Zkratka: OPT/TKF

Rok: 2021

Garant: 'RNDr. Josef Kapitán, Ph.D.', 'Ing. Petr Zatloukal'

Anotace: Seznámení se s technikami výroby klasických černobílých fotografií.

Přehled látky:
1. Základy klasického fotografického procesu 2. Vybavení fotokomory 3. Fotografické přístroje v klasické fotografii 4. Fotografické materiály a jejich citlivost 5. Expoziční doba, zrnitost a vnímání ostrosti 6. Dynamický rozsah filmu 7. Zónový systém 8. Negativní proces, vyvolávání filmu 9. Tvorba pozitivního obrazu 10. Techniky při tvorbě fotografií pro prezentaci 11. Důležité aspekty pro archivní uchovávání fotografických materiálů 12. Tónování Cvičení ke kurzu bude zaměřeno na práci v klasické fotokomoře. Přednášky budou využitelné i pro studenty uměleckých směrů v rámci UP.