You are hereTK

TK


Předmět: Technické kreslení

Katedra/Zkratka: OPT/TK

Rok: 2020

Garant: 'RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D.'

Anotace: Seznámit studenty se základy technického kreslení jako metody komunikace v technických oborech se zaměřením na strojírenství.

Přehled látky:
1.Přehled metod zobrazování. 2.Normalizace v technickém kreslení, lícovací soustava. 3.Tvorba náčrtu. Kótování. Předepisování přesnosti rozměrů, tvaru a polohy. Význam a předpis jakosti ovrchu. 4.Kreslení strojních součástí. 5.Kreslení řezů, průřezů 6.Specifika kreslení optických prvků. 7.Kreslení konstrukčních uzlů a sestav. Informace rohového razítka. 8.Správa výkresové dokumentace. 9.Závěrečný projekt. 10.Závěrečný projekt. 11.Závěrečný projekt.