You are hereTF

TF


Předmět: Technická fotografie

Katedra/Zkratka: OPT/TF

Rok: 2020

Garant: 'RNDr. Josef Kapitán, Ph.D.'

Anotace: Úkoly a poslání fotografie v lidské společnosti.

Přehled látky:
Úkoly a poslání fotografie v lidské společnosti. Fotografický přístroj jeho příslušenství. Rozdělení fotografických přístrojů. Lidské oko. Fotografický objektiv. Viděný obraz a obraz zaznamenaný fotograficky. Fotografický bjektiv a jeho charakteristiky. Fotografické materiály.Snímací prvky v digitální fotografii a jejich vlastnosti. Lázně pro zpracovaní fotografických materiálů. Expozice - latentní obraz. Funkce světla ve fotografii. Kvantita a kvalita světla. Systémy pro stanovení expozice. Fotografická laboratoř a její vybavení. Technika laboratorního zpracování fotografických materiálů.Základní software pro zpracování digitální fotografie. Zásahy do hotového obrazu. Technika snímku.Snímky v exteriéru. Snímky v interiéru. Snímky v ateliéru. Technické a vědecké uplatnění fotografie. Technická fotografie přístrojů a zařízení. Makrofotografie. Mikrofotografie. Fotografické zachycení dějů na obrazovce osciloskopu. Snímání obrazu v elektronovém mikroskopu.