You are hereT

T


Předmět: Technologie výroby

Katedra/Zkratka: OPT/T

Rok: 2020

Garant: 'RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D.'

Anotace: Cíl kurzu je seznámit studenty s optickými technologiemi, klasickými a moderními, neklasickými technologiemi pro opracovaní ve strojírenské výrobě.

Přehled látky:
1.Význam a specifika optických technologií. Výkres optické součásti. 2.Pomocné materiály v optické výrobě, mechanické obrábění křehkých hmot. 3.Měření v optické výrobě. Dělení materiálů, základní tvarování, Kinematiky strojů pro opracování optiky. 4.Jemné broušení, lapování, leštění a centrování sférických, rotačních a nerotačních asférických ploch. 5.Finální operace. Výroba tenkých vrstev. Klasické a moderní prvky optických technologií. 6. Výroba asferických optických ploch 7.Optické, mechanické a chemické vlastnosti optických skel. Výroba optického skla. 8.Další materiály v optické výrobě-organická skla, technická keramika, speciální skla. 9.Vlastnosti a výroba monokrystalů. 10.Základní mechanické vlastnosti materiálů 11.Kovové, keramické a plastické látky, ovlivňování jejich vlastností. 12.Popis základních mechanických technologií. Požadavek ke zkoušce: Znalosti v rozsahu přednášené problematiky.