You are hereSZZM3

SZZM3


Předmět: Mod. přístupy k anal. a korekci vad oka

Katedra/Zkratka: OPT/SZZM3

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Jiří Bajer, CSc.'

Anotace: Aberace optického systému oka: vliv aberací na vidění; měření aberací celého optického systému

Přehled látky:
Klasifikace aberací optického systému oka, zápis pomocí Zernikeho polynomů; popis kvality obrazu, vliv aberací oka na vidění; metody a zařízení pro vyšetřování aberací optických soustav se zaměřením na optický systém oka; zohlednění aberací v parametrech korekčních pomůcek. Vliv rohovky na optické vlastnosti a aberační stav optické soustavy oka; možnosti analýzy rohovky a předního segmentu; principy topografie rohovky, matematický popis; interpretace vyšetření; klinické aplikace; vlastnosti rohovky po rohovkových refrakčních zákrocích; mikroskopická fotografie (endotelová mikroskopie, štěrbinová lampa). Metody chirurgické korekce refrakčních vad, fakické čočky, laserové zákroky, kombinované zákroky, moderní trendy; potřebná vyšetření, specifika vyšetřování refrakce před laserovým zákrokem; indikace, kontraindikace; možnosti refrakční chirurgie v oblasti aberací vyšších řádů (vliv klasických laserových zákroků na aberace, optimalizované zákroky).