You are hereSZZJ2

SZZJ2

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Předmět: Vizuální a termovizní systémy

Katedra/Zkratka: OPT/SZZJ2

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.'

Anotace: Metody návrhu optických systémů.

Přehled látky:
1. Paraxiální zobrazování, zobrazovací rovnice, měřítka zobrazení. Zobrazování s uvážením optických vad, základní typy a způsoby určení vlnových vad. 2. Omezení svazků v optických systémech, základní typy clon. Pupilová funkce optického systému, apodizace a její projevy při difrakčně limitovaném zobrazení. 3. Přehled paprskových vad, paprskové vady třetího řádu. Funkce obrazu bodu, výpočet a použití. 4. Charakteristiky optických materiálů, index lomu, absorpce a disperze. Barevné vady a možnost jejich korekce. Vliv optických vad a difrakce při zobrazení v různých spektrálních pásmech. 5. Princip difraktivního zobrazení, základní typy a metody návrhu difraktivních prvků. Refraktivní, odrazné a difraktivní optické prvky, vlastnosti a možnosti použití. 6. Paraxiální parametry optických prvků a systémů. Ohnisková vzdálenost dvoučlenného systému, afokální optický systém, konstrukce a použití teleobjektivu. Základní pojmy teorie koherence, vznik obrazu při koherentním a nekoherentním osvětlení. 7. Vliv optických vad na zobrazení, přípustné rozostření při ideálním zobrazení, optimální zaostření obrazu pomocí Strehlova kritéria. Postup optimalizace optických systémů. 8. Zobrazování z pohledu paprskové a vlnové optiky, matematické a fyzikální aspekty zobrazení, typy optických zobrazovacích prvků. Strehlovo kritérium, užití pro vyhodnocení vlivu optických vad. 9. Lagrangeův invariant, měřítka zobrazení u fokálních a afokálních systémů. Transformační matice základních optických systémů, použití maticové optiky v zobrazování. 10. Použití Fourierovy analýzy v optickém zobrazení, optická funkce přenosu, způsoby výpočtu a použití pro koherentní a nekoherentní světlo. Paprskové a vlnové vady, způsob určení, vzájemný přepočet a hodnocení vlivu na obrazový výkon.