You are hereSZZD2

SZZD2


Předmět: Optika a optometrie

Katedra/Zkratka: OPT/SZZD2

Rok: 2020

Garant:

Anotace: Základy geometrické a fyzikální optiky. Model lidského oka, schematické oko,

Přehled látky:
Základy geometrické a fyzikální optiky. Model lidského oka, schematické oko, vlivy změn parametrů oka na celkovou refrakci. Akomodace. Presbyopie, ametropie, hypermetropie, myopie a principy a zásady korekce. Astigmatismus oka a jeho typy, korekce astigmatismu. Heteroforie, fixační disparita, asociační forie, úplná binokulární korekce. Strabismus. Afakie, anizeikonie a možnosti jejich korekce. Adaptace oka. Kontrastní citlivost. Optotypy a zařízení pro subjektivní refrakci, objektivní refraktometry, retinoskop, keratoskop, oftalmometr, štěrbinová lampa. Přístroje pro vyšetřování binokulárních funkcí oka. Přístroje k vyšetřování očního pozadí. Přístroje k vyšetřování zorného pole oka. Základní parametry brýlových čoček a jejich měření. Druhy brýlových čoček, měření kontaktních čoček, měření brýlových obrub. Technologie výroby brýlových čoček, brýlových obrub, postupy centrace brýlových čoček, úprav, přizpůsobení a oprav brýlových obrub. Doporučená literatura: GROSVENTOR, T Primary Care Optometry, 5th edition. Butterworth-Heinemann, Elsevier, 2007.. KEPRT, E. Teorie optických přístrojů III. Oko a jeho korekce.. Olomouc, Universita Palackého, 1966. KRAUS H. A KOL. Kompendium očního lékařství. Praha Grada, 1997. POLÁŠEK, J. A KOL. Technický sborník oční optiky. Praha, Oční optika, 1975. TUNNACLIFFE, A. H. Introduction to Visual Optics. Gresham Press, London, 1993.