You are hereSZZ3O

SZZ3O


Předmět: Elektřina a magnetizmus, optika

Katedra/Zkratka: OPT/SZZ3O

Rok: 2019

Garant: 'prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr.'

Anotace:

Přehled látky:
statické elektrické pole, magnetické pole proudu, elektrické obvody, teorie elektromagnetického pole, Maxwellovy rovnice, řešení vlnové rovnice, geometrická optika, optické přístroje, vlnová optika, difrakce, optické spektrum, koherence, jevy na rozhraní dielektrik, disperze, nelineární optické jevy, základy fotoniky a optoelektroniky apod.