You are hereSZZ2O

SZZ2O


Předmět: Kvant. fyzika, atom. fyzika, pevné látky

Katedra/Zkratka: OPT/SZZ2O

Rok: 2019

Garant: 'prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr.'

Anotace:

Přehled látky:
základy kvantové teorie, kvantové měření, Hilbertův prostor, Schrödingerova rovnice, nerozlišitelné částice, atom vodíku, harmonický oscilátor, potenciálová jáma, základy atomové a jaderné fyziku, základy fyziky pevných látek, elektrické a optické vlastnosti látek, difrakční metody, zakázaný pás, polovodiče apod.