You are hereSZZ1O

SZZ1O


Předmět: Mechanika, termodynamika, stat. fyzika

Katedra/Zkratka: OPT/SZZ1O

Rok: 2019

Garant: 'prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr.'

Anotace:

Přehled látky:
základy mechaniky, kmity, akustika, setrvačníky, mechanika tekutin, teoretická mechanika, Hamiltonovy a Lagrangeovy rovnice, teorie relativity, základy molekulové fyziky, Maxwellovo rozdělení, základní termodynamické věty, základy statistické fyziky, pravděpodobnostní rozdělení apod.