You are hereSPKC

SPKC


Předmět: Speciální kontaktní čočky

Katedra/Zkratka: OPT/SPKC

Rok: 2020

Garant: 'RNDr. Mgr. František Pluháček, Ph.D.'

Anotace: Předmět navazuje na problematiku korekce kontaktními čočkami, zařazenou do bakalářského studia.

Přehled látky:
Předmět navazuje na znalosti a dovednosti z oblasti aplikace obvyklých typů kontaktních čoček, které doplňuje a rozšiřuje ve vybraných oblastech se zaměřením na aplikaci pevných kontaktních čoček v případě keratokonu, po transplantacích atp. a na možnosti speciálního využití měkkých kontaktních čoček včetně individuálních měkkých kontaktních čoček. Přednášky poskytují teoretickou přípravu k realizaci praktických-experimentálních činností ve cvičeních. Přednášky: Stručné shrnutí problematiky RGP kontaktních čoček. Rohovková topografie v aplikaci pevných kontaktních čoček Problematika optiky pevné kontaktní čočky na sférické a torické rohovce Aplikace pevné sférické a torické kontaktní čočky výpočtem Keratokonická rohovka a její specifika, keratoplastika, úrazy rohovky Aplikace pevných kontaktních čoček na nepravidelné rohovky Individuální měkké kontaktní čočky a zásady jejich aplikace Vliv kontaktních čoček na akomodační požadavek Specifika aplikace vybraných méně obvyklých typů měkkých i pevných kontaktních čoček (kontaktní čočky pro korekci presbyopie, terapeutické a preventivní čočky, diagnostické čočky) Cvičení: Opakování a rozšíření dovedností v oblasti technik vyšetření na štěrbinové lampě. Opakování a rozšíření dovedností v oblasti keratometrie a keratografie. Demonstrace a nácvik aplikace vybraných typů kontaktních čoček v rámci školní optometrické laboratoře. Provedení praktické aplikace vybraných speciálních typů kontaktních čoček v zadaném počtu v rámci školní laboratoře nebo na externím pracovišti. Rozbor a diskuze výsleků provedených aplikací. Rozbor a diskuze vybraných příkladů a kazuistik z praxe.