You are hereSOT

SOT


Předmět: Speciální optické technologie

Katedra/Zkratka: OPT/SOT

Rok: 2021

Garant: 'RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D.'

Anotace: Cílem předmětu je rozvinutí znalostí o specifikách moderních optických materiálů v brýlové technologii a metodách jejich aplikace.

Přehled látky:
Cílem předmětu je rozvinutí znalostí o specifikách moderních optických materiálů v brýlové technologii a metodách jejich aplikace. Obsah předmětu : Základní optické vlastnosti minerálních, organických, samozabarvovacích a polykarbonátových materiálů, jejich historický vývoj, současnost a směry rozvoje. Barevné čočky, jejich vlastnosti a měření, gradientní čočky a speciální filtry. Antireflexní, protiabrazivní, antistatické,TopCoat vrstvy a vývojové trendy povrchových úprav. Základní konstrukční principy a typy progresivních čoček. Jejich historický vývoj a současné generace individualizovaných progresivních čoček.