You are hereSO

SO


Předmět: Svazková optika

Katedra/Zkratka: OPT/SO

Rok: 2019

Garant: 'prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.'

Anotace: Vlastnosti laserového záření, laserové svazky a jejich transformace.

Přehled látky:
1. Princip činnosti laseru, základní konstrukční typy a bezpečnostní třídy laserů. 2. Význačné vlastnosti laserového záření a přehled aplikací laserů. 3. Popis a základní geometrické parametry gaussovského svazku. 4. Intenzita gaussovského svazku a přenášený výkon. 5. Metody popisu transformace gaussovského svazku. 6. Simulace svazkové transformace v optickém programu Oslo Premium. 7. Praktické provedení fokusace a kolimace gaussovského svazku, konstrukce a parametry laserových rozšiřovačů. 8. Princip a počítačová simulace prostorové filtrace laserového svazku, konstrukce prostorového filtru. 9. Vlastnosti záření generovaného laserovou diodou, metody symetrizace eliptického svazku. 10. Vlastnosti, realizace a použití besselovských a laguerreovských-gaussovských svazků. 11. Princip transformace laserového záření pomocí prostorového modulátoru světla. 12. Simulace nestandardních laserových svazků v programu VirtualLab.