You are hereSMOA

SMOA


Předmět: Spektroskopie molekul a optická aktivita

Katedra/Zkratka: OPT/SMOA

Rok: 2019

Garant: 'RNDr. Josef Kapitán, Ph.D.'

Anotace: Seznámení se s technikami molekulární spektroskopie a optické aktivity.

Přehled látky:
1. Elektromagnetické pole, polarizace záření, elektrické a magnetické multipólové momenty 2. Molekuly v elektrickém a magnetickém poli 3. Vibrace molekul, adiabatická aproximace, přechodové tenzory 4. Molekulární rozptyl záření 5. Polarizační jevy v prošlém záření 6. Polarizační jevy v Ramanově rozptylu 7. Symetrie a optická aktivita 8. Vibrační optická aktivita a cirkulární dichroismus 9. Ramanova optická aktivita 10. Experimentální realizace Ramanovy optické aktivity 11. Interpretace experimentálních dat, spektra proteinů a dalších biologicky zajímavých molekul