You are hereSMF

SMF


Předmět: Statistické metody ve fyzice

Katedra/Zkratka: OPT/SMF

Rok: 2019

Garant: 'prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.', 'prof. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D.'

Anotace:

Přehled látky:
Základní formalismus kvantové teorie Základní formalismus matematické statistiky, pravděpodobnostní rozdělení Teorie odhadu, měření a rozhodování Testování hypotéz Entropie a Jaynesův princip maximální entropie Princip maximální věrohodnosti a Fisherova informace Chi-square test významnosti SVD rozklad, hlavní komponenty Inverzní úlohy ve fyzice a statistický přístup Bayesovské metody ve fyzice Kvantová teorie odhadu a kvantové rekonstrukce Fyzikální příklady