You are hereSFA

SFA


Předmět: Seminář Fourierovy analýzy

Katedra/Zkratka: OPT/SFA

Rok: 2021

Garant: 'prof. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D.'

Anotace:

Přehled látky:
1. Fourierova transformace: Definice a vlastnosti FT, digitální FT, vzorkování. 2. Výpočty s využitím FT: Konvoluce, korelace, derivace funkce. 3. Optická FT: Fraunhoferova difrakce, transformace čočkou. 4. Zobrazení: Bodová rozptylová funkce, optická přenosová funkce. 5. Optické aberace: Vlnové aberace, apodizace, Strehlovo kritérium. 6. Filtrace prostorového spektra: Dolní propusť, horní propusť, selektivní filtrování frekvencí. 7. Diskriminace: Rozeznávání vzorů a obrazů, přizpůsobený filtr. 8. Rekonstrukce obrazu: Dekonvoluce PSF, inverzní a Wienerův filtr, aplikace na pohybové rozostření obrazu. 9. Pokročilé aplikace I: Analýza principiálních komponent, komprese obrazu, JPEG formát. 10.Pokročilé aplikace II: Techniky super-rozlišení, rekonstrukce fáze, Gerchbergův-Saxtonův algoritmus. 11.Pokročilé aplikace III: Radonova transfomace, využití FT pro tomografickou rekonstrukci.