You are hereRST

RST


Předmět: RSTA komplety

Katedra/Zkratka: OPT/RST

Rok: 2020

Garant: 'RNDr. Vladimír Chlup'

Anotace: Systémy RSTA (Reconnaissance, Surveillance, Target Acquisition), vývoj, ergonomie, struktura a předpisy.

Přehled látky:
1. Systémy RSTA (Reconnaissance, Surveillance, Target Acquisition), vývoj, ergonomie, struktura a předpisy. 2. RSTA na úrovni vojáka. (zaměřovač (dalekohledový / kolimátorový), noktovizní monokulár, laserový značkovač a přisvětlovač). 3. RSTA na úrovni týmu. Noktovizní zaměřovač, brýle nočního vidění / binokulární denní dalekohled, zbraňová akviziční jednotka. 4. RSTA na úrovni družstva. Nechlazený termovizní zaměřovač, nechlazená termovizní kamera, ruční laserový dálkoměr. 5. RSTA na úrovni čety. Přenosný systém řízení palby, autonomní UGS pozemní senzory, přenosná akviziční jednotka. 6. RSTA na úrovni rotního úkolového uskupení. Multisenzorická jednotka, pozemní průzkumný radiolokátor, laserový ozařovač. 7. Malé autonomní bezosádkové systémy - UAV (parametry letu, RSTA z výšky) a UGV. 8. Úvod do zpravodajství - systémy TCDL. 9. Omezení nasazení RSTA kompletů - klimatické podmínky, hygienické vlastnosti, životnost. 10. Komplety RSTA v projektech vojáka budoucnosti. 11. Budoucí trendy - fúze systémů