You are hereRCH

RCH


Předmět: Refrakční chirurgie a optometrie

Katedra/Zkratka: OPT/RCH

Rok: 2020

Garant: 'RNDr. Mgr. František Pluháček, Ph.D.'

Anotace: Studenti jsou detailně teoreticky i prakticky seznámeni se specifiky činnosti optometristy v rámci středisek refrakční chirurgie včetně specifických vyšetřovacích postupů.

Přehled látky:
Studenti jsou detailně teoreticky i prakticky seznámeni se specifiky činnosti optometristy v rámci středisek refrakční chirurgie včetně specifických vyšetřovacích postupů. Přednášky poskytují teoretickou přípravu k realizaci cvičení. Přednášky: Vybavení a organizace činností refrakčního pracoviště, role a přínos optometristy v pracovním týmu pracoviště refrakční chirurgie. Vyšetření oka před refrakční operací se zřetelem ke kompetencím optometristy. Specifika refrakčního vyšetření před refrakčním chirurgickým zákrokem. Vyšetření po refrakčním chirurgickém zákroku, sledování. Cvičení: V rámci cvičení jsou analyzovány konkrétní případy a kazuistiky včetně případných komplikací. Je diskutována role optometristy při jejich řešení. Součástí cvičení je exkurze na špičkové pracoviště refrakční chirurgie, vybavené moderními měřicími a diagnostickými přístoji a operačními zařízeními. V rámci exkurze proběhne názorná demonstrace potřebných vyšetření. Studenti v podmínkách reálného pracoviště provádí vybraná měření (zejména aberometrie, optická densitometrie čočky, topografie přední i zadní plochy rohovky). Výuka probíhá v úzké spolupráci s externími odborníky s rozsáhlými teoretickými vědomostmi a praktickými zkušenostmi.