You are hereQS1

QS1


Předmět: Koherenční a statistická optika

Katedra/Zkratka: OPT/QS1

Rok: 2021

Garant: 'prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.'

Anotace: Základní kurz klasické teorie koherence a statistické optiky. Studenti se seznámí s matematickým popisem a vlastnostmi částečně koherentních optických polí.

Přehled látky:
1.Světelné vlnění jako stochastický proces 2.Časová koherence 3.Wienerův-Chinčinův teorém 4.Fourierovská spektroskopie 5.Prostorová koherence 6.Van Cittertův-Zernikův teorém 7.Zobrazování s částečně koherentním světlem 8.Koherence vyšších řádů 9.Mandelova fotodetekční rovnice 10. Částečně polarizované světlo