You are hereQO

QO

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Předmět: Kvantová optika

Katedra/Zkratka: OPT/QO

Rok: 2021

Garant: 'prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D.'

Anotace: Cílem je vysvětlit základní teoretické a experimentální principy kvantové optiky, metody přípravy a manipulace kvantových vlastností světla, kvantových operací se světlem a jejich aplikace.

Přehled látky:
1. Vývoj kvantové optiky: kvantová koherence, kvantová nerozlišitelnost, kvantová dualita a reversibilita, kvantová provázanost. 2. Stlačené stavy světla: definice, generace stlačených stavů, vlastnosti, homodynní detekce, fotonová statistika, šíření stlačených stavů, interference stlačených stavů. 3. Gaussovské stavy a operace: Wignerova funkce, charakteristická funckce a kovarianční matice Gaussovského stavu, zobecněné stlačení, kvantová provázanost a entropie, stlačovací operace a její realizace, Gaussovský zesilovač, kvantově nedemoliční interakce a její aplikace. 4. Lineární kvantová optika se stlačeným světlem a homodynní detekcí: kvantová reversibilita, kvantový zesilovač, nedestruktivní měření, měřením indukované operace, koncentrace stlačení, kvantové převodníky. 5. Fockovy stavy: definice, generace Fockových stavů, detekce neklasického charakteru, negativita Wignerovy funkce, detekce počtu fotonů, interference Fockových stavů. 6. Anihilační a kreační operace: realizace, test komutačních relací, aplikace na kvantové stavy, podmíněný kvantový zesilovač, podmíněné kvantové operace. 7. Lineární kvantová optika s jednotlivými fotony: implementace kvantových bitů, základní operace s děličem svazku, role kvantové interference a post-selekce, purifikace kvantových stavů, kvantová provázanost, přenos kvantových stavů pomocí měření, destilace kvantové provázanosti. 8. Hybridní kvantové stavy a operace: interference Fockových a Gaussovských stavů, kritéria neklasických stavů, měřením indukované hybridní operace, kvantová destilace Gaussovských stavů, kubická nelineární interakce. 9. Aplikace kvantové optiky: aplikace stlačených stavů (kvantová komunikace, kvantová metrologie), aplikace kvantových operací (kvantové počítání a kvantové převodníky), aplikace lineárních kvantových experimentů.