You are hereQE2

QE2


Předmět: Kvantová elektrodynamika 2

Katedra/Zkratka: OPT/QE2

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.'

Anotace: Interakce kvantovaného elektromagnetického pole s náboji,

Přehled látky:
1.Interakce kvantovaného elektromagnetického pole s náboji, časová poruchová teorie. 2.Procesy emise a absorpce fotonu, Feynmanovy diagramy, doba života excitovaného stavu a účinný průřez, popis vnějšího fotoefektu. 2.Rozptyl fotonu na volném elektronu, jedno a dvou fotonové procesy, Comptonův rozptyl, Čerenkovovo záření. 3.Přirozená šířka čáry a self energie. 4.Formalismus druhého kvantování Schrödingerovy rovnice, vztah mezi spinem a statistikou, vztah mezi kvantovou mechanikou a druhým kvantováním. 5.Kvantový popis interakce elektromagnetického pole s látkou, nerelativistický popis brzdného záření, Rutherfordův rozptyl. 6.Renormalizace v kvantové elektrodynamice. 7.Casimirův efekt, renormalizace hmotnosti elektronu, Lambův posuv. 8.Korelace mezi fermiony a fotony, Hangáry- Brown, Twissův experiment. 9.Kvantová optika, interference a korelace fotonů, neklasické jevy