You are hereQC

QC

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Předmět: Kvantová kryptografie

Katedra/Zkratka: OPT/QC

Rok: 2021

Garant: 'Dr. Vladyslav Usenko, Ph.D.'

Anotace:

Přehled látky:
1. Klasická kryptografie, symetrické a asymetrické kryptografické systémy, matematická složitost, kvantová distribuce klíče. Epsilon-bezpečnost, autentizace, kvantové navyšování délky sdíleného tajného klíče. 2. Diskrétní proměnné, teorém o nemožnosti klonování kvantových stavů, Bellovy nerovnosti. 3. Protokoly s diskrétními proměnnými: BB84, E91, modifikace, zpracování informace. 4. Klasická teorie informace: diskrétní proměnné. Analýza bezpečnosti, QBER, individuální/kolektivní útoky. 5. Praktické implementace: decoy-stavy, plug-and-play. 6. Praktické problémy: zdroje, kanály, detektory, quantum hacking. 7. Spojité proměnné, Gaussovy stavy, protokol s koherentními stavy, protokol se stlačenými stavy, implementace založená na kvantovém provázání. 8. Klasická teorie informace: spojité proměnné. Kvantová kapacita. Bezpečnostní analýza protokolů se spojitými proměnnými: individuální / kolektivní útoky, extremalita Gaussovských stavů. 9. Praktické otázky: útlum, šum, postranní kanály. 10. Realistické zpracování dat, efekty konečné velikosti dat. 11. Perspektivy: bezpečné kvantové počítání, kvantové sítě, opakovače, bezpečnost nezávislá na zařízení.