You are hereQAM

QAM


Předmět: Kvantové aspekty měření

Katedra/Zkratka: OPT/QAM

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.'

Anotace: Kvantová teorie měření, základní principy kvantové teorie, pravděpodobnostní operátorová míra (POM).

Přehled látky:
1.Kvantová teorie měření, základní principy kvantové teorie, pravděpodobnostní operátorová míra (POM). 2.Relace neurčitosti, současné měření nekomutujících veličin, Heisenbergův mikroskop. 3.Měření v kvantové optice: měření počtu fotonů, homodynní a heterodynní detekce, neklasické stavy světla. 4.Interference fotonu sama se sebou, korelace vyšších řádů. 5.Problém operátoru fáze, měření fázového posuvu, kvantová interferometrie a superpřesná měření. 6.Měření a kvantová teorie odhadu 7.Kvantová tomografie a rekonstrukce kvantového stavu