You are herePXE1

PXE1

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Předmět: Edukační praxe 1

Katedra/Zkratka: OPT/PXE1

Rok: 2021

Garant: 'doc. RNDr. Mgr. František Pluháček, Ph.D.'

Anotace: Cílem je studenty prakticky seznámi se specifiky a organizací vzdělávací činnosti.

Přehled látky:
Předmět prakticky rozšiřuje edukační schopnosti získané v rámci předchozího bakalářského studia. Cílem je studenty prakticky seznámit se specifiky a organizací vzdělávací činnosti tak, aby byly schopni se aktivně zapojovat do realizace a organizace akcí dalšího vzdělávání ve zdravotnictví, zejména v optometrii. Současně tak budou vytvořeny nezbytné předpoklady pro zvyšování odborných kompetencí a rozvíjení oboru jako takového. Studenti se budou podílet na organizaci a realizaci akcí pro další vzdělávání zdravotnických pracovníků, pořádaných pracovišti UP. Dále se studenti jako nelékařští zdravotní pracovníci - optometristé (odborná způsobilost získaná na základě předchozího bakalářského studia) zúčastní jako asistenti pedagogů UP organizace a realizace praktických cvičení a seminářů zařazených do studijního programu bakalářského studia optometrie.