You are herePXD2

PXD2


Předmět: Diplomová praxe 2

Katedra/Zkratka: OPT/PXD2

Rok: 2021

Garant: 'RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D.'

Anotace: Praktická výuka zaměřená na sběr dat a realizaci dalších praktických činností přímo souvisejících s vypracováním diplomové práce.

Přehled látky:
Náplní cvičení je praktická výuka zaměřená na sběr dat a realizaci dalších praktických činností přímo souvisejících s vypracováním diplomové práce. Výuka je realizována na externích pracovištích, která svým zaměřením odpovídají charakteru zadaného tématu, popř. ve školních laboratořích a vyšetřovnách. V rámci semináře jsou studenti ve spolupráci s vedoucími prací seznamování s metodikou výzkumu v optometrii (kvantitativní/kvalitativní výzkum, metody sběru dat, statistické metody ve výzkumu). Zřetel je brán na konkrétní potřeby diplomových prací.