You are herePX3

PX3


Předmět: Praxe 3

Katedra/Zkratka: OPT/PX3

Rok: 2018

Garant: 'Mgr. Renáta Indráková', 'RNDr. Mgr. František Pluháček, Ph.D.'

Anotace: Cvičení: 2 týdenní praxe.

Přehled látky:
Cvičení: 2 týdenní praxe. Praxe probíhá na oftalmologickém pracovišti. Student se jako součást týmu pracoviště účastní přípravy na oftalmologická vyšetření a zákroky, účastní se těchto vyšetření a zákroků a náledné péče. Zaměřuje se zejména na nejčastější choroby (katarakta, glaukom, makulární degenerace aj.), prakticky se seznamuje se specifiky vyšetření a léčbou v jednotlivých případech. Důraz je kladen na individuální práci s pacientem. Každý student si vede záznam monitorovaných aktivit, uskutečněných na praxi. Praxe je uznána na základě splnění požadovaných počtů jednotlivých aktivit. Seminář: Samostatné vypracování zprávy z praxe, její prezentace a hodnocení.