You are herePX2

PX2


Předmět: Praxe 2

Katedra/Zkratka: OPT/PX2

Rok: 2018

Garant: 'Mgr. Renáta Indráková', 'RNDr. Mgr. František Pluháček, Ph.D.'

Anotace: Cvičení: 2 týdenní praxe v aplikačním středisku kontaktních čoček.

Přehled látky:
Cvičení: 2 týdenní praxe v aplikačním středisku kontaktních čoček. Student si prohlubuje ve školních podmínkách získané dovednost - jako součást týmu pracoviště vyšetřuje refrakční vady za účelem korekce kontaktními čočkami a prakticky stanovuje potřebné parametry oka pro návrh správné kontaktní čočky. Praktický provádí poradenství v oblasti korekce kontaktními čočkami, navrhuje vhodnou korekci kontaktními čočkami a správně aplikuje kontaktní čočky. Důraz je kladen na individuální práci s pacientem. Každý student si vede záznam monitorovaných aktivit, uskutečněných na praxi. Praxe je uznána na základě splnění požadovaných počtů jednotlivých aktivit. Seminář: Samostatné vypracování zprávy z praxe, její prezentace a hodnocení.