You are herePX1X

PX1X


Předmět: Praxe 1

Katedra/Zkratka: OPT/PX1X

Rok: 2020

Garant: 'RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D.'

Anotace: Cvičení: 2 týdenní praxe v provozovně oční optiky a na optometrickém pracovišti.

Přehled látky:
Cvičení: 2 týdenní praxe v provozovně oční optiky a na pracovišti poskytovatele zdravotní péče se zaměřením na péči o zrak. Student se seznámí se všemi aspekty provozu daného pracoviště včetně organizace a řízení zdravotní péče, administrativních činností a vedení zdravotnické dokumentace a do adekvátních činností se v rámci kompetencí zdravotnického pracovníka zapojuje. Student se dle zaměření daného pracoviště zapojuje do všech činností optometristy a očního optika. Jako součást týmu se učí provádět poradenskou službu při výběru brýlových obrub, úprav brýlových čoček a v oblasti refrakčních vad. Provádí dílenské činnosti související s výrobou, úpravou nebo opravou korekční pomůcky. Dále se cvičí v měření zrakových funkcí, stanovování refrakčních vad a v předpisu příslušných zrakových pomůcek včetně speciálních optických pomůcek. Provádí vyšetření předního segmentu oka pro účely aplikace kontaktních čoček, navrhuje vhodný typ kontaktní čočky, provádí poradenství, aplikaci, poučení a zácvik v kontaktologii a následné kontroly. Provádí screeningové vyšetření předního, popř. i zadního segmentu oka, bezkontaktní měření nitroočního tlaku a dalších vyšetření zrakových funkcí. Každý student si vede záznam monitorovaných aktivit, uskutečněných na praxi. Praxe je uznána na základě splnění požadovaných počtů jednotlivých aktivit. Seminář: Úvod do problematiky praxí. Organizační pokyny, seznámení s požadavky. Seznámení se související legislativou, bezpečnost práce zaměstnanců ve zdravotnictví a bezpečnost pacientů; specifika optometristického pracoviště a oční optiky. Samostatné vypracování zprávy z praxe, její prezentace a hodnocení.