You are herePX1

PX1


Předmět: Praxe 1

Katedra/Zkratka: OPT/PX1

Rok: 2018

Garant: 'Mgr. Renáta Indráková', 'RNDr. Mgr. František Pluháček, Ph.D.', 'RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D.'

Anotace: Cvičení: 2 týdenní praxe v provozovně oční optiky a na optometrickém pracovišti.

Přehled látky:
Cvičení: 2 týdenní praxe v provozovně oční optiky a na optometrickém pracovišti. Student se jako součást týmu učí provádět poradenskou službu při výběru brýlových obrub, úprav brýlových čoček a v oblasti refrakčních vad. Dále se cvičí v měření zrakových funkcí, stanovování refrakčních vad a v předpisu příslušných zrakových pomůcek. Provádí screeningové vyšetření předního, popř. i zadního segmentu oka a dalších zrakových funkcí. Každý student si vede záznam monitorovaných aktivit, uskutečněných na praxi. Praxe je uznána na základě splnění požadovaných počtů jednotlivých aktivit. Seminář: Samostatné vypracování zprávy z praxe, její prezentace a hodnocení.