You are herePVO

PVO


Předmět: Paprsková a vlnová optika

Katedra/Zkratka: OPT/PVO

Rok: 2021

Garant: 'RNDr. Ivo Vyšín, CSc.'

Anotace: Rozděléní optiky, elektromanetické záření. Historie optiky, různé oblasti optiky, zákony záření, radiometrie

Přehled látky:
1. Rozděléní optiky, elektromanetické záření Historie optiky, různé oblasti optiky, zákony záření, radiometrie a fotometrie,zdroje záření, Maxwellovy rovnice, matematický popis světelné vlny, fázová a grupová rychlost světla. 2. Interakce záření s hmotou Chování světla na rozhraní dvou dielektrik, Fresnelovy vzorce, odrazivost a propustnost, změna fáze při odrazu na rozhraní, využití totálního odrazu, šíření vln v homogenním anizotropním dielektriku, disperze, absorpce a rozptyl světla. 3. Polarizace světla Vytváření polarizovaného světla, přirozený a umělý dvojlom, optická aktivita, zkoumání polarizovaného světla, polarizační optické prvky, aplikace polarizovaného světla. 4. Interference světla Podmínky interference, časová a prostorová koherence, metody získávání koherentních zdrojů, dvousvazková a vícesvazková interference, typy interferometrů, využití interference světla. 5. Difrakce světla Typy difrakce, Huygensův-Fresnelův princip, výpočet difrakčního integrálu, Fresnelovy zóny, Fraunhoferova difrakce, Babinetův princip, Difrakce na hraně, štěrbině, obdélníku a kruhovém otvoru. 6. Využití difrakce světla Difrakce na mřížce, typy mřížek, mřížková spektroskopie, Fresnelovy čočky, holografie, rozlišovací schopnost optických soustav. 7. Paprsková optika, zobrazovací rovnice Světelný paprsek, definice optického zobrazení, znaménková konvence, paraxiální prostor, základní body optické soustavy, lom a odraz meridionálního paprsku na kulové ploše, zobrazovací rovnice: Newtonova, Gaussova a Gullstrandova. 8. Optické prvky a materiály pro jejich výrobu Optické materiály, čočky, rovinné plochy, lámavé a odrazné hranoly, zrcadla, vláknové a planární vlnovody. 9. Omezení paprskových svazků Aperturní clona, polní clona, vinětační clona, zobrazení prostoru v jedné rovině. 10. Vady zobrazování Otvorová vada, astigmatismus a zklenutí obrazového pole, zkreslení obrazu, koma, barevná vada polohy, barevná vada velikosti, vlnové aberace, hodnocení kvality zobrazení. 11. Vizuální optické přístroje Lupa, okulár, mikroskop, dalekohled.