You are herePPV

PPV


Předmět: Počítačem podporovaná výroba

Katedra/Zkratka: OPT/PPV

Rok: 2020

Garant: 'RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D.'

Anotace: Aplikace simulace výrobního obráběcího procesu s podporou příslušného CAM SW.

Přehled látky:
Vývoj kinematik obráběcích strojů, konvenční a číslicově řízené obrábění.¨ Technologické podmínky obrábění, geometrie břitu nástroje, tvorba třísky, řezné materiály Hlavní části obráběcích strojů. Druhy automatizace. Polohování nástrojů, lineární pohyb, interpolační pohyb.Skladba řídícího programu. Ruční programování, dílenské programování, počítačové programováníVýrobní činnosti podporované výpočetní technikou, software typu CAD/CAM Souřadnicový systém NC strojů, vztažné body, korekce nástroje. 3D modelovací software Rhinoceros, tvorba 3D modelu. Generace výkresu v CAD Inventor, import a export dat. CNC software Inventor CAM. Základní prvky programu, definice stroje, nástroje a polotovaru obrobku. G-kod. Volba strategie obrábění, řešení kolizí, generace řídícího programu. Tvorba modelu zadané součásti v prostředí Rhinoceros. Generace řídícího programu pro 3osé frézování v prostředí InventorCAM modelu pro zadaný polotovar Simulace technologických podmínek obrábění