You are herePOE

POE


Předmět: Praktikum z optoelektroniky

Katedra/Zkratka: OPT/POE

Rok: 2018

Garant: 'RNDr. František Petráš'

Anotace: Cílem absolvování předmětu je získání schopností aplikace teoretických poznatků pro konstrukci optoelektronických obvodů z technologicky aktuálních prvků.

Přehled látky:
Sylabus pro předmět Praktikum z optoelektroniky: 1. Aplikace tranzistorů JFET a MOSFET v optoelektronice. 2. Nábojový zesilovač s tranzistorem JFET a OZ. 3. Optické spínání tranzistorů MOSFET. 4. Převodník světelný tok/frekvence s NE555. 5. Generátor optických pulsů s NE555. 6. Řídící generátor nanosekundových pulsů. 7. Transimpedanční zesilovač s PIN diodou. 8. Vysokoimpedanční zesilovač s PIN diodou. 9. Zesilovač s dvěma fotodiodami v balančním režimu. 10. Měření spektra signálu laserového záření s E4411B. 11. Měření záznějů dvou identických krystalových oscilátorů. 12. Dioda APD v režimu pasivního a aktivního zhášení.