You are herePO

PO

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Předmět: Optika

Katedra/Zkratka: OPT/PO

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.'

Anotace: Rozdělení a metody optiky, základní optické jevy a jejich aplikace, přehled jevů moderní optiky.

Přehled látky:
1. Historický vývoj optiky, podstata, vznik a rozdělení optického záření, světelné zdroje a detektory, optické vlastnosti oka, vnímání a skládání barev. 2. Šíření EM záření ve vakuu, rovinná, sférická a paraboloidní vlna, intenzita světla, optická prostředí, index lomu. 3. Spektrální rozklad světla, fázová a grupová rychlost. Mikroskopická teorie absorpce a disperze, rozptyl světla. 4. Popis polarizačních stavů světla, průchod EM vlny rozhraním dielektrik. 5. Průchod světla anizotropním prostředím, popis a realizace polarizačních optických prvků. 6. Interference a koherence světla, dvousvazková interference a její využití. 7. Mnohosvazková interference, reflexní a antireflexní vrstvy. 8. Ohyb světla, klasifikace a popis ohybových jevů. Ohyb světla na kruhové a obdélníkové cloně, ohyb světla na mřížce. 9. Základní principy holografie. Vliv ohybu světla na rozlišovací mez optických přístrojů. Princip činnosti a použití disperzních optických přístrojů. 10. Principy paprskové optiky, šíření paprsků nehomogenním prostředím, použití gradientních optických prvků, Fermatův princip a jeho využití. 11. Princip paraxiálního zobrazování, princip činnosti a použití základních optických prvků a systémů. 12. Moderní optika: princip činnosti a použití laseru, základní jevy nelineární optiky, principy a použití elektrooptiky.