You are herePNV

PNV

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Předmět: Přístroje nočního vidění

Katedra/Zkratka: OPT/PNV

Rok: 2021

Garant: 'Mgr. Radek Čelechovský, Ph.D.'

Anotace: Předat studentům základní informatice o optickém zobrazení za různých světelných podmínek v různých částech spektra.

Přehled látky:
1. Vjem obrazu při pozorování neozbrojeným okem za různých světelných podmínek. Odhalení, rozpoznání, identifikace. 2. Detektory citlivé na viditelné záření a jejich spojení s optickými přístroji. 3. Umělé zdroje osvětlení, světlomety. Průchod světla atmosférou. 4. Principy zesilování obrazu, typy obrazových zesilovačů. 5. Aktivní a pasivní zobrazovací přístroje, konstrukční řešení. 6. Možnosti využití dalších spektrálních pásem, spektrální charakteristiky zářivých zdrojů, atmosféry a látek. 7. Detekce cílů v termovizní oblasti, využitelná spektrální pásma, detektory a optické materiály. 8. Meteorologické a atmosferické parametry, kalibrační postupy. 9. Konstrukční principy termovizních přístrojů. 10. Dosah termovizních přístrojů. 11. Noční přístroje pro UV pozorování. Syntéza obrazu z různých spektrálních pásem. Praktická cvičení rozvíjející dovednosti: ad 1 Zjištění vizuální dohlednosti s kritériem "identifikace" při různé úrovni osvětlení. Porovnání s výpočtem. ad 2 Praktické uplatnění grafického software (např. GNUPLOT) při znázorňování spektrálních charakteristik ad 4 Grafické vyjádření zákonů spektrálního vyzařování ad 6 Praktická konstrukce zesilovače obrazu - návrh a měření konkrétního systému ad 7 Praktické měření minimální teplotní diference kamer pro různé prostorové frekvence - dohlednost termovizního systémů LWIR X50 a Eye 4500 ad 8 Praktické porovnání účinnosti kamer LWIR a MWIR ad 9 Spektrální charakteristiky přírodních a umělých objektů v širokém pásmu 0.2um až 14um ve dne a v noci ad 10 Měření a pozorování umělých zářivých zdrojů LED v IR oblasti. ad 11 Měření spektrálních charakteristik objektů v pásmech SWIR až LWIR s využitím interferenčních spektroradiometrů a porovnání s výsledky pozorovacích kamer SWIR, MWIR a LWIR