You are herePGT

PGT


Předmět: Teze k dizertační práci

Katedra/Zkratka: OPT/PGT

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.'

Anotace: Zpracování písemných tezí k disertační práci obsahujících souhrn vědeckých výsledků dosažených studentem a návrh struktury disertační práce.

Přehled látky:
Zpracování písemných tezí k disertační práci obsahujících souhrn vědeckých výsledků dosažených studentem a návrh struktury disertační práce.