You are herePGSZ2

PGSZ2


Předmět: Státní doktorská zkouška

Katedra/Zkratka: OPT/PGSZ2

Rok: 2019

Garant:

Anotace: Státní doktorskou zkoušku koná doktorand ze širšího vědního základu oboru optika a nejméně tří předmětů individuálního programu studia, které určuje oborová rada na návrh školitele. Předměty zkoušky navazují na téma disertační práce. Při státní doktorské zkoušce se ověřuje nejen šíře a kvalita znalostí, ale i schopnost aplikace obecných principů na konkrétní problémy.

Přehled látky:
Státní doktorskou zkoušku koná doktorand ze širšího vědního základu oboru optika a nejméně tří předmětů individuálního programu studia, které určuje oborová rada na návrh školitele. Předměty zkoušky navazují na téma disertační práce. Při státní doktorské zkoušce se ověřuje nejen šíře a kvalita znalostí, ale i schopnost aplikace obecných principů na konkrétní problémy.