You are herePGSZ1

PGSZ1

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Předmět: Státní doktorská zkouška

Katedra/Zkratka: OPT/PGSZ1

Rok: 2021

Garant:

Anotace: Při státní doktorské zkoušce jsou vyžadovány přehledové znalosti klasických i moderních oblastí fyziky. Zvýšený důraz je kladen na oblasti optiky a optoelektroniky, které zahrnují vlnovou a fotonovou optiku, elektromagnetickou optiku, kvantovou a statistickou optiku a teorii pevných látek. Kromě teoretických poznatků je vyžadována i znalost základních experimentálních metod a aplikací studovaných jevů. Zkouška má charakter vědecké rozpravy, ve které jsou detailněji řešeny otázky blízké tématu disertační práce a ověřována schopnost využití základních znalostí optiky v moderních oblastech, jakými jsou například detekce světla, přenos a zpracování informace a kvantová komunikace.

Přehled látky:
During the PhD exam, a review knowledge of classical and modern physics is required. Increased attention is layed on the fields of optics and optoelectronics including wave and photon optics, electromagnetic optics, quantum and statistical optics and theory of solid state physics. Beyond the theoretical background, knowledge of basic experimental methods and applications is required. The PhD exam is organized as a scientific discussion in which problems related to the subject of PhD thesis are discussed in detail. The skill of the candidate to apply basic knowledge of optics to modern fields such as light detection, information transfer and processing and quantum communication is also verified.