You are herePGSVP

PGSVP


Předmět: Základy vědecké práce

Katedra/Zkratka: OPT/PGSVP

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.'

Anotace: Charakteristiky a definice vědy a její odlišení od pseudovědy.

Přehled látky:
Charakteristiky a definice vědy a její odlišení od pseudovědy. Princip falzifikovatelnosti. Neexistence paranormálních jevů a jejich vědecký důkaz. Placebo - význam ve vědě. Dvojité slepé experimenty a jejich význam ve vědeckém zkoumání. Optické a jiné klamy a jejich objasňování. Některé typické zkraty v uvažování a možnosti jejich předcházení ve vědecké práci. Výměna informací ve vědecké práci. Publikování výsledků výzkumu ve vědeckých časopisech, průběh recenzního řízení. Tvorba a charakteristika vědecké publikace. Možnosti publikování vědeckých výsledků ve vědeckých časopisech. Hierarchie vědeckých časopisů, impact factor, citační index. Etika ve vědě, podvod ve vědě. Plagiátorství a falšování dat.