You are herePGSTO

PGSTO


Předmět: Teorie otevřených systémů

Katedra/Zkratka: OPT/PGSTO

Rok: 2020

Garant: 'prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D.'

Anotace: Cílem předmětu je získat pokročilé znalosti z teorie otevřených kvantových systémů a jejich aplikací v kvantové optice a kvantové optomechanice.

Přehled látky:
1. Pokročilá kvantová teorie optických procesů v rezonátorech. 2. Optické parametrické oscilátory a zesilovače v rezonátorech. Generace stlačení a spektrum stlačení. 3. Pokročilá kvantová teorie tlumení. Heisenberg-Langevinovy rovnice. Markovská approximace. Nemarkovské systémy. 4. Tlumený optický parametrický oscilátor. Nelineární a linearizovaná kvantová dynamika. 5. Mistrovská a Fokker-Planckova rovnice oscilátoru. Nelineární modifikace těchto rovnic. 6. Kvantová teorie optomechanických systémů. Optomechanické systémy v rezonátoru. Časový popis pulsní evoluce mechanického oscilátoru. 7. Supravodivé kvantové elektrické obvody. Popis kvantové nelineární dynamiky. 8. Kvantové převodníky mezi světlem a látkou. Experimentální možnosti transferu kvantových stavů.