You are herePGST2

PGST2


Předmět: Vědecko-výzkumná stáž 2

Katedra/Zkratka: OPT/PGST2

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.'

Anotace: Získání mezinárodních zkušeností ve výzkumu.

Přehled látky:
Naplánování vědeckovýzkumné stáže na zahraniční univerzitě či výzkumné instituci ve spolupráci se školitelem. Stanovení výzkumných úkolů realizovaných během stáže ve spolupráci se zahraničním pracovištěm, kde se stáž uskuteční. Absolvování stáže na zahraničním pracovišti. Zpracování zprávy o absolvované stáži a reflexe průběhu stáže a jejího přínosu se školitelem a garantem studijního programu jako předsedou oborové rady. Celková délka stáže musí činit nejméně 30 dnů.