You are herePGSPT

PGSPT


Předmět: Poruchová teorie, teorie S matice

Katedra/Zkratka: OPT/PGSPT

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.'

Anotace: Kvantová teorie rozptylu: Stacionární aproximace, metoda parciálních vln, S matice, rezonance, Greenovy funkce, Lippmannova - Schwingerova rovnice, Bornova řada.

Přehled látky:
Kvantová teorie rozptylu: Stacionární aproximace, metoda parciálních vln, S matice, rezonance, Greenovy funkce, Lippmannova - Schwingerova rovnice, Bornova řada. Teorie interagujících polí: Symetrie a interakční lagrangiány, elektromagnetické interakce skalárních a spinorových částic, in a out stavy, U, S a T matice, unitárnost S matice, účinné průřezy, Diracův obraz, poruchový rozvoj S matice, Wickova věta, integrální reprezentace invariantních funkcí.