You are herePGSPS

PGSPS


Předmět: Fyzika kvantových provázaných stavů

Katedra/Zkratka: OPT/PGSPS

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr.', 'prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.'

Anotace: Matematický popis kvantových stavů, kvantová provázanost a kvantová nelokalita, generace a aplikace kvantově provázaných stavů.

Přehled látky:
- Kvantový stav, matice hustoty. - Einsteinův-Podolského-Rosenův paradox, Bellovy nerovnosti, kvantová nelokalita. - Základní algebraické nástroje. - Stavy faktorizovatelné, separabilní a provázané. - Kritéria separability. - Míry provázanosti. - Speciální provázané stavy, nerozšířitelná součinová báze. - Sestupná parametrická frekvenční konverze - provázanost a experimentální kvantová optika. - Využití provázanosti - kvantová teleportace, kvantová kryptografie, kvantové počítače.