You are herePGSKG

PGSKG


Předmět: Kvantové grupy a nekomutativní geometrie

Katedra/Zkratka: OPT/PGSKG

Rok: 2019

Garant: 'prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.'

Anotace: Pokročilý postgraduální kurz kvantových grup a nekomutativní geometrie. Studenti se detailně seznámí s problematikou kvantových maticových grup, kvantovými deformacemi diferenciálního a integrálního počtu, základy reprezentací kvantových grup, nekomutativní geometrií a modely teorie pole.

Přehled látky:
Hopfova algebra a Poissonova struktura klasických Lieových grup a algeber. Deformace ko-Poissonových struktur. Kvantové maticové grupy. Kvantové deformace diferenciálního a integrálního počtu. Základy reprezentací kvantových grup. q-Deformace harmonických oscilátorů. q-Deformace prostoročasových symetrií. Nekomutativní geometrie a modely teorie pole.