You are herePGSKE

PGSKE


Předmět: Kvantová elektrodynamika

Katedra/Zkratka: OPT/PGSKE

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.'

Anotace: Základní představy a koncepce spojené s kvantováním volného elektromagnetického pole.

Přehled látky:
Kvantování volného elektromagnetického pole. Interakce elektromagnetického pole s látkou. Renormalizace. Nerelativistická kvantová teorie mnoha částic, kvantový plyn. Propagátory a teorie rozptylu. Procesy v kvantové elektrodynamice. Požadavek ke zkoušce: Znalosti v rozsahu přednášené problematiky