You are herePGSKA

PGSKA


Předmět: Kvantové aspekty měření

Katedra/Zkratka: OPT/PGSKA

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.'

Anotace: Kvantová teorie měření, základní principy kvantové teorie, kvantové systémy.

Přehled látky:
Kvantová teorie měření, základní principy kvantové teorie, kvantové systémy, projekční postulát; relace neurčitosti, "Heisenbergův" mikroskop; formalismus kvantové teorie, ideální měření, pravděpodobnostní operátorová míra (POM); realizace kvantové teorie měření v kvantové optice; interference fotonu sama se sebou, korelace vyšších řádů, homodynní a heterodynní detekce, měření operátoru počtu částic a kvadraturních operátorů, neklasické stavy světla; problém operátoru fáze, měření fázového posuvu, interferometrie a superpřesná měření; současné přibližné měření dvojice nekomutujících operátorů; lineární zesilovače a kvantový šum, demoliční a nedemoliční měření; měření a kvantová teorie odhadu, kvantová tomografie, "měření" vlnové funkce stavu systému. Znalosti v rozsahu přednášené problematiky