You are herePGSIZ

PGSIZ


Předmět: Interakce záření a látky

Katedra/Zkratka: OPT/PGSIZ

Rok: 2021

Garant: 'prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D.', 'prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.'

Anotace: Cílem předmětu je pokročilá analýza kvantové interakce světla s atomy, ionty, polovodiči, mechanickými oscilátory a v nelinerních prostředích spolu se popisem základních experimentů.

Přehled látky:
1. Interakce elektromagnetického záření s atomy (rezonanční a nerezonanční interakce s jednotlivými atomy, interakce světla s atomovými soubory). 2. Interakce atomů s mikrovlným zářením (mikro-masery, kvantová elektrodynamika v dutinách rezonátorů). 3. Interakce jednotlivých atomů s zářením v optických rezonátorech. Zdroje jednotlivých fotonů. 4. Šíření laserových pulsů v rezonančním prostředí a efekty atomové koherence (auto-indukovaná transparence, fotonové echo, elektromagneticky indukovaná transparence, koherentní zachycení světla, generace bez inverse populace, super-radiance) 5. Interakce světla v optických nelinárních parametrických procesech, kvantové zesilovače v rezonátorech, generace stlačení a kvantové provázanosti. 6. Interakce světla v polovodičích (makroskopický a mesoskopický p-n přechod, Coulombova blokáda, kvantové jámy, kvantové tečky) 7. Interakce světla s mechanickými oscilátory v optických rezonátorech. Kvantové převodníky mezi světlem a látkou. 8. Chycené ionty a jejich kvantové vlastnosti. Interakce iontu se světlem. Kvantové zpracování informace s ionty.