You are herePGSFS

PGSFS


Předmět: Fyzikální systémy s redukovanou dimenzí

Katedra/Zkratka: OPT/PGSFS

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Jiří Bajer, CSc.', 'prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.'

Anotace: Základní elektronové--fononové modely v D=1 a D=2, strukturní nestabilita

Přehled látky:
Základní elektronové--fononové modely v D=1 a D=2, strukturní nestabilita: Holsteinův model, Peierlsův model, Jahnův--Tellerův model. Solitony jako kvazičástice ve fyzice nízkých dimenzí (polymery, kvazijednorozměrné struktury): Pojem solitonu a solitární vlny, základní typy nelineárních rovnic se solitonovým řešením, sinusový--Gordonův model, model doménové stěny, instantony a jejich aplikace v tunelovém transportu, Davydovův soliton: soliton nelineární Schrödingerovy rovnice. Matematické metody analýzy solitonových řešení: Klasické solitony sinusového--Gordonova systému, kvantování statických řešení, spektrum vázaných stavů, hmotnost kvantového solitonu, stabilita solitonů, kolektivní souřadnice, nulový mod, některé příklady pojednání solitonů v kolektivních souřadnicích. Univerzalita systémů s SU(2) symetrií: Bozonizace.