You are herePGSFO

PGSFO


Předmět: Fourierovská optika a holografie

Katedra/Zkratka: OPT/PGSFO

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.', 'prof. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D.'

Anotace: Principy Fourierovské optiky, zpracování obrazové informace, vzorkování optického signálu, prostorová modulace světla, metody digitální holografie.

Přehled látky:
Prostorová a spektrální analýza 2D signálů a systémů, vzorkování signálů. Analýza koherentních optických systémů, optická realizace Fourierovy transformace, koherentní a nekoherentní zobrazování, přenosové vlastnosti optických systémů. Optické zpracování informace, prostorová filtrace, optické korelátory, optické rozpoznávání obrazců. Principy amplitudové a fázové modulace světla, metody rekonstrukce fáze, metody a systémy prostorové modulace světla, adaptivní optika. Principy klasické holografie, klasifikace hologramů a záznamových materiálů, fotorefraktivní jev a princip dynamické holografie. Metody návrhu počítačem generovaných hologramů. Požadavek ke zkoušce: Znalosti v rozsahu přednášené problematiky