You are herePGSFD

PGSFD


Předmět: Feynmanovy diagramy, Feyn.dráh. integrál

Katedra/Zkratka: OPT/PGSFD

Rok: 2019

Garant: 'prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.'

Anotace: Nerelativistický dráhový integrál, dráhový integrál pro kvantované pole,

Přehled látky:
Nerelativistický dráhový integrál, dráhový integrál pro kvantované pole, výpočet dráhových integrálů, koherentní stavy, Feynmanovy diagramy skalární teorie, Grassmanovy proměnné, dráhové integrály pro fermiony.