You are herePGSCE

PGSCE


Předmět: Oponování závěrečných prací I

Katedra/Zkratka: OPT/PGSCE

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.'

Anotace: Cílem předmětu je naučit se zhodnotit obsah a formu kvalifikační práce bakalářských nebo magisterských studentů tak, aby forma oponentského posudku splňovala požadavky daného pracoviště.

Přehled látky:
Hodnocení obsahu a formy kvalifikační práce bakalářských nebo magisterských studentů tak, aby forma oponentského posudku splňovala požadavky daného pracoviště. Přečtení závěrečné práce a její zhodnocení.